Gia công cắt chặt tấm cuộn

Trong ngành công nghiệp sản xuất thì thép tấm cuộn cán nóng thường được dùng để phục trong ngành công nghiệp xe hơi, thùng container, kết cấu vỏ tàu thuyền, sản xuất kết cấu thép như U, I, H , V phục vụ cho ngành xây dựng …

Thép cuộn cán nóng cũng được ứng dụng trong sản xuất ống hộp hàn, thép ống đúc, đặc biệt hơn thép tấm cuộn cán nóng còn là nguyên liệu để sản xuất thép tấm cuộn cán nguội.

Thép tấm cuộn cán nguội thường sử dụng để sản xuất vỏ xe ô tô, vỏ tủ lạnh, tủ điện công nghiệp, thang, máng cáp, dụng cụ chính xác.