Phụ kiện ống

Phụ kiện ống là các thành phần, bao gồm các loại ren, cút, mắt bích, nút bịt và các loại phụ kiện khác, được sử dụng để kết nối và lắp đặt các đoạn ống với nhau hoặc với các thiết bị khác trong hệ thống ống. Các phụ kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo trì hệ thống ống, đảm bảo kết nối chặt chẽ, an toàn và hiệu quả của hệ thống.

Dưới đây là một số phụ kiện ống phổ biến:

  1. Ren và đầu nối: Được sử dụng để kết nối hai đoạn ống với nhau hoặc kết nối ống với các thiết bị khác như van, bơm, hay bình chứa. Ren và đầu nối có thể có kích thước và kiểu dáng khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống.
  2. Cút và tê: Cút được sử dụng để chia đoạn ống thành hai hoặc nhiều nhánh, trong khi tê được sử dụng để kết nối ba đoạn ống với nhau tạo thành một giao điểm. Cút và tê cũng có nhiều kích thước và loại khác nhau để phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
  3. Mắt bích và nắp bích: Mắt bích được sử dụng để kết nối các đoạn ống với các thiết bị có flange (bích) tương ứng. Nắp bích thường được sử dụng để bảo vệ mặt bích và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
  4. Nút bịt và tấm che nắng: Nút bịt được sử dụng để tắt đóng các đoạn ống hoặc các cửa ra vào trong hệ thống khi cần thiết. Tấm che nắng được sử dụng để bảo vệ đầu ống khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường khác.
  5. Kéo co, đồng hồ đo áp suất và van điều khiển: Các phụ kiện này được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh áp suất, dòng chảy và các thông số khác của hệ thống ống.
  6. Đồng hồ đo nước và van kiểm tra: Đồng hồ đo nước được sử dụng để đo lượng nước đi qua hệ thống ống, trong khi van kiểm tra được sử dụng để kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống.

Những phụ kiện ống này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo trì hệ thống ống, giúp cho hệ thống hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.