Thép cuộn cán nóng PO

Sản phẩm: Thép tấm nhám chông trơn:
Đơn vị cung cấp: Công Ty Thép Đại Phát
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội