Thép xà gồ chữ C

Xà gồ thép C làm khung, vì kèo thép cho các nhà xưởng

Làm đòn tay thép cho gác đúc

Xà gồ C được dùng trong các công trình xây dựng có quy mô lớn và vừa như: kho, xưởng, nhà thi đấu, bệnh viện, …