Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại thép Đại Phát tuyển dụng

26/09/2020

Ngày đăng tuyển

26/09/2020

Ngày hết hạn

Số lượng

2

Phòng ban/ đơn vị

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên

Nơi làm việc

169 Nguyễn Ngọc Vũ

Mức lương

Thỏa thuận

Loại hình công việc

Toàn thời gian

Liên hệ

tonthepdaiphat@gmail.com